فهرست کتب رشته ارتباطات (2)

 

 

شنتون، جان

روابط عمومی در عصر دیجیتال/ نویسنده جان شنتون ؛مترجم مهدی باقریان.- تهران: کارگزار روابط عمومی، ۱۳۸۳.

۴۸ ص.

۰۲۵/۰۶۶۵۹۲

۱۳۸۳ ۹ر۹ش/ ۱۲۲۱ HM

 

 

 

 

 

 

قاسمی، فرید،  ۱۳۴۳ -     ،  گردآورنده

روابط عمومی کاربردی (مجموعه مقالات)/  ؛به‌اهتمام فرید قاسمی.- تهران: مرکز سنجش و آموزش روابط عمومی‌های کشور، ۱۳۷۴.

۱۰۳ ص.

۶۵۹/۲

۹ر۲ق/ ۲۶۳ HM

 

 

 

 

 

 

سفیدی، هوشمند، ۱۳۴۴ -

روابط عمومی برتر (مروری بر مبانی و نظریه‌های روابط عمومی)/ نوشته هوشمند سفیدی.- تهران: آیه، ۱۳۸۰.

۱۷۳ ص.: جدول، نمودار.

۶۵۹/۲

۹ر۷س/ ۲۶۳ HM

 

 

 

 

 

 

شارما، دیواکار، ۱۹۸۰ -    م Sharma, Diwakar

روابط عمومی حرفه‌ای بالنده، متن درسی و بررسی‌های موردی/ دیوارکار شارما ؛ترجمه میترا کیوان مهر.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۸۳.

۳۲۰ ص.

۶۵۹/۲

۱۳۸۳ ۹ر۲ش/ ۱۲۲۱ HM

 

 

 

 

 

 

سفیدی، هوشمند، ۱۳۴۴ -

راهبردهای عملی و روابط عمومی/ نوشته هوشمند سفیدی.- تهران: نزهت، موسسه تحقیقات روابط عمومی، ۱۳۸۳.

۴۰۲ ص.: جدول.

۶۵۹/۲

۲ر۷س/ ۱۲۲۱ HM

 

 

 

 

 

 

یحیایی ایله‌ای، احمد، ۱۳۴۶ -

مبانی روابط عمومی: علمی، کاربردی/ احمد یحیایی ایله‌ای.- تهران: آذربرزین، ۱۳۸۰.

۲۰۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.

۶۵۹/۲

۲م۳ی/ ۲۶ HM

 

 

 

 

 

 

همایش روابط عمومی الکترونیک ( نخستین: ۱۳۸۴: تهران)

مجموعه مقالات نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک.- تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ، ۱۳۸۶.

۲۱۷ص،مصور.

 

 

۷۷ه/ ۱۲۲۱ HM

 

 

 

 

 

 

زورق، محمدحسن

ارتباطات و آگاهی (مفاهیم، مبانی و روش‌ها)/ محمدحسن زورق.- تهران: دانشکده صدا و سیما ، ۱۳۸۹.

؟ج.

 

 

۴الف۹ز/ ۱۲۰۶ HM

 

 

 

 

 

 

مکی، هیو، ۱۹۵۲ -      م Mackay, Hugh

تحقیق در جامعه‌ی اطلاعاتی/ هیومک‌کی، باهمکاری وندی میپلز و پال رینولدز، ترجمه رامین کریمیان.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ۱۳۸۶.

۲۱۳ ص. :مصور، جدول.

۳۰۳/۴۸۳۳

۱۳۸۶ ۳ت۷م/ ۸۵۱ HM

 

 

 

 

 

 

صادقی، عبدالمجید

اصول مخاطب شناسی تبلیغی/ نویسنده عبدالمجید صادقی ؛[تهیه کننده] پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.- قم: زمزم هدایت، ۱۳۸۴.

۲۷۹ ص.: مصور، نمودار.

۳۰۳/۳۷۵

۶الف۲ص/ ۱۲۳۱ HM

 

 

 

 

 

 

سعیدی، رحمان، ۱۳۲۹-

جامعه‌ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش‌ها و فرصت‌ها در کشورهای جهان سوم/ رحمان سعیدی.- تهران: خجسته، ۱۳۸۶.

۲۰۶ ص. :جدول.

 

 

۲ج۷س/ ۸۵۱ HM

 

 

 

 

 

 

قنادان، منصور، ۱۳۱۶-

جامعه‌شناسی؛ مفاهیم کلیدی/ منصور قنادان، ناهید مطیع، هدایت‌اله ستوده.- [ویراست ۲].- تهران: آوای نور، ۱۳۸۳.

۲۸۸ ص.: جدول.

 

 

۲ج۹ق/ ۶۲ HM

 

 

 

 

 

 

سفیدی، هوشمند، ۱۳۳۴ -

نویسندگی در روابط عمومی/ نویسنده هوشمند سفیدی.- تهران: نزهت، تحقیقات روابط عمومی، ۱۳۸۳.

۸۲ ص.

۶۵۹/۲

۹ن۷س/ ۱۲۲۱ HM