اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده

فرقانی: دولت، ملت و رسانه زبان پرخاشگرانه دارند

فرقانی: دولت، ملت و رسانه زبان پرخاشگرانه دارند

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «دولت، ملت و رسانه» گفت : یکی از مهمترین کارکردهای رسانه خشونت‌زدایی از عرصه سیاست است، یعنی زبان رسانه باید دستخوش تحول شود. البته زبان دولتمردان ما با جامعه نیز باید تغییر کند و حتی زبان مردم نیز باید دستخوش دگرگونی شود. هرسه این‌ها زبان پرخاشگرانه و طلب‌کارانه دارند و زبان آنها تفاهمی نیست.

ادامه مطلب
برگزاری دو کارگاه آموزشی روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در دانشگاه دماوند

برگزاری دو کارگاه آموزشی روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در دانشگاه دماوند

به همت انجمن علوم ارتباطات اجتماعی واحد دماوند، دو عنوان کارگاه آموزشی با عناوین "روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی" و "تحلیل احساسات در فضای مجازی" توسط دکتر سید رضا نقیب السادات استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد .

ادامه مطلب