اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده

بازدارندگی رسانه‌ای؛ مدیریت همزمان اقتصاد و افکار عمومی چین

بازدارندگی رسانه‌ای؛ مدیریت همزمان اقتصاد و افکار عمومی چین

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند گفت: «رسانه‌های چینی کمک کردند تا آن کشور بتواند با حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی و پایداری جامعه خود، تهدید واشنگتن را به یک فرصت چانه‌زنیِ فعال تبدیل کند.»

ادامه مطلب
پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاهیان واحد دماوند
پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاهیان واحد دماوند قرار گرفت.

پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاهیان واحد دماوند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در گفتگو با آنا مطرح کرد: پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاهیان واحد دماوند قرار گرفته است

ادامه مطلب
پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری
پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاهیان واحد دماوند قرار گرفته است

پیگیری انتظارات علمی مقام معظم رهبری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در گفتگو با آنا مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بحث مسأله محوری است. لذا در سال های اخیر به طور جدی از دانشکده ها خواسته ایم برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را با همین رویکرد برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

ادامه مطلب
سلسله نشست های تخصصی «پدافند رسانه ای» به مناسبت گام دوم انقلاب اسلامی
فرهنگ سرای رسانه برگزار می کند:

سلسله نشست های تخصصی «پدافند رسانه ای» به مناسبت گام دوم انقلاب اسلامی

نشست تخصصی «الزامات و ویژگی های نظام جامع پدافند رسانه ای» به همت انجمن علمی مدیریت رسانه و ارتباطات و مشارکت دبیرخانه پدافند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی “واحد دماوند” و فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

ادامه مطلب