اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده

نقش رسانه‌های مهاجم در کاهش مشارکت رأی‌دهندگان افغانستان ۲۰۱۹

نقش رسانه‌های مهاجم در کاهش مشارکت رأی‌دهندگان افغانستان ۲۰۱۹

تهدیدات رسانه‌های مخالف دولت افغانستان نه تنها منجر به وحشت‌آفرینی و کاهش مشارکت مردمی شد؛ بلکه باعث تعطیلی چند حوزه انتخاباتی و کناره‌گیری برخی نامزدها در روز برگزاری انتخابات را درپی داشت.

ادامه مطلب