اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده

پیشگیری از آسیب‌های احتمالی فتنه سازش در منطقه

حمیدرضا حسینی دانا، کارشناس مدیریت رسانه تأکید کرد که در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا طرح عادی‌سازی روابط اعراب با این رژیم را پیش می‌برد، شناسایی و پیشگیری آسیب‌های احتمالی این فتنه ضروری است.

ادامه مطلب