اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

برنامه راستی‌آزمایی شبکه ایران‌اینترنشنال در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

پژوهشگر دوره دکترای مدیریت رسانه در مقاله خود به بررسی راهبردی سایت فکت‌نامه و برنامه راستی‌آزمایی شبکه ایران‌اینترنشنال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

ادامه مطلب