اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

بررسی ساختارها، امکان‌سنجی و راهکارهای آفند رسانه‌ای

مطبوعات و تلویزیون در قرن معاصر دیگر صرفاً رسانه‌هایی نیستند که به‌عنوان ابزار آفند رسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بلکه سایر رسانه‌های نوین با روش‌های پنهان و غیرمستقیم کارکرد آفندی بالاتری دارند.

ادامه مطلب
نقش رسانه‌های مهاجم در کاهش مشارکت رأی‌دهندگان افغانستان ۲۰۱۹

نقش رسانه‌های مهاجم در کاهش مشارکت رأی‌دهندگان افغانستان ۲۰۱۹

تهدیدات رسانه‌های مخالف دولت افغانستان نه تنها منجر به وحشت‌آفرینی و کاهش مشارکت مردمی شد؛ بلکه باعث تعطیلی چند حوزه انتخاباتی و کناره‌گیری برخی نامزدها در روز برگزاری انتخابات را درپی داشت.

ادامه مطلب