اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

بازدارندگی رسانه‌ای؛ مدیریت همزمان اقتصاد و افکار عمومی چین

بازدارندگی رسانه‌ای؛ مدیریت همزمان اقتصاد و افکار عمومی چین

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند گفت: «رسانه‌های چینی کمک کردند تا آن کشور بتواند با حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی و پایداری جامعه خود، تهدید واشنگتن را به یک فرصت چانه‌زنیِ فعال تبدیل کند.»

ادامه مطلب