اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

چهارمین نشست ملی انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات برگزار شد
با محوریت اقتصاد رسانه‌های شهری و اقتصاد مقاومتی

چهارمین نشست ملی انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات برگزار شد

چهارمین نشست ملی انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات حول محور اقتصاد رسانه های شهری و اقتصاد مقاومتی در فرهنگسرای رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی برگزار شد.

ادامه مطلب