اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

برگزاری نخستین جشنواره علم، توسعه و اشتغال
با هدف حمایت از رساله های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال صورت گرفت

برگزاری نخستین جشنواره علم، توسعه و اشتغال

نخستین جشنواره تقدیر از رسانه ها و پایان نامه های برتر علوم انسانی در حوزه تولید و اشتغال از سوی پژوهشکده علوم انسانی کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ادامه مطلب