اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

فرقانی: دولت، ملت و رسانه زبان پرخاشگرانه دارند

فرقانی: دولت، ملت و رسانه زبان پرخاشگرانه دارند

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «دولت، ملت و رسانه» گفت : یکی از مهمترین کارکردهای رسانه خشونت‌زدایی از عرصه سیاست است، یعنی زبان رسانه باید دستخوش تحول شود. البته زبان دولتمردان ما با جامعه نیز باید تغییر کند و حتی زبان مردم نیز باید دستخوش دگرگونی شود. هرسه این‌ها زبان پرخاشگرانه و طلب‌کارانه دارند و زبان آنها تفاهمی نیست.

ادامه مطلب