اخبار گروه رسانه و ارتباطات دانشکده - آرشیو

برگزاری دو کارگاه آموزشی روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در دانشگاه دماوند

برگزاری دو کارگاه آموزشی روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در دانشگاه دماوند

به همت انجمن علوم ارتباطات اجتماعی واحد دماوند، دو عنوان کارگاه آموزشی با عناوین "روشهای جدید تحلیل محتوای پیام های ارتباطی" و "تحلیل احساسات در فضای مجازی" توسط دکتر سید رضا نقیب السادات استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد .

ادامه مطلب