جستجو :

بیست و دومین دوره از سلسله نشست‌های اقتصاد و رسانه و سومین کرسی آزاد‌اندیشی پدافند رسانه‌ای که به همت دبیرخانه پدافند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد، گزارش نهایی ۱۴ پروژه تحقیقاتی به کارشناسان و مدیران حاضر در جلسه ارائه گردید.


ملی کردن فضای مجازی به عنوان یکی از موضوعات حیاتی برای کشور در برابر کاپیتولاسیون در فضای مجازی در کرسی آزاداندیشی «ملی‌سازی فضای مجازی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


دومین کرسی آزاداندیشی و بیست و یکمین دوره از سلسله‌نشست‌های تخصصی اقتصاد و رسانه با محوریت «ملی‌سازی فضای مجازی» چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در فرهنگ‌سرای رسانه برگزار می‌شود.